Warunki sprzedażyI. SPECYFIKA PRODUKCJI

Realizujemy zamówienia na podstawie indywidualnych projektów od klientów i każdorazowo ustalamy minimalną ilość produkcyjną.

II. ZAMÓWIENIA

Wszystkie zamówienia prosimy składać w formie pisemnej drogą elektroniczną.

III. PŁATNOŚCI

Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia wymagamy dokonania przedpłaty.

IV. NADRUKI

1. Na zamówienie klienta wykonujemy grawerowanie laserem, nadruk, wypalanie i tłoczenie na naszych produktach. Technikę proponujemy po otrzymaniu pliku z projektem nadruku.

2. Zamawiający proszony jest o dostarczenie wykonawcy projektu nadruku w postaci elektronicznej w formie pliku cdr, ai, eps, pdf wraz z dokładnym opisem układu graficznego, wielkości wzoru, jego umiejscowienia oraz koloru.

3. Po wykonaniu nadruku próbnego, zamawiający proszony jest o akceptację na podstawie rzeczywistego produktu lub fotografii.

V. ODBIÓR TOWARU I TRANSPORT

1. Zamawiający może odebrać towar własnym transportem. Na zlecenie zamawiającego towar może być wysłany za pośrednictwem firm przewozowych. Koszty dostawy pokrywa zamawiający.

2. Po odebraniu przesyłki, zamawiający proszony jest o sprawdzenie ilości i jakości asortymentu w terminie do 14 dni celem uznania ewentualnej reklamacji.

3. W przypadku odebrania od firmy przewozowej uszkodzonej przesyłki, zamawiający proszony jest o odnotowanie tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym w celu wszczęcia procedury reklamacji.

VI. REKLAMACJE

Reklamacji podlega towar zakwalifikowany przez wykonawcę jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Zamawiający poinformuje wykonawcę w formie pisemnej, w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru, o wszelkich brakach ilościowych, jakościowych lub uszkodzeniach. Zamawiający dołączy zdjęcia wadliwych lub uszkodzonych produktów.

VII. PRAWA AUTORSKIE

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie oraz prawa do rejestracji znaków i tekstów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia i bierze pełną odpowiedzialność w przypadku wykorzystania znaków i tekstów, do których nie posiada takich praw.


ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIE OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY.